dnes je 18.5.2021

Označovanie potravín v EÚ
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe Označovanie potravín v EÚ sa nachádzajú odborne spracované informácie týkajúce sa všetkých podstatných zákonných náležitostí, ktoré súvisia s označovaním potravín v rámci EÚ. Online kniha sa venuje požiadavkám na označovanie potravín, ktoré sú obsiahnuté v nariadení č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, a ktoré dopĺňa viacero ustanovení uplatniteľných za určitých okolností na všetky potraviny alebo na určité kategórie potravín. Okrem toho existuje tiež viacero osobitných pravidiel, ktoré sú uplatniteľné len na konkrétne potraviny, a ktoré sú rozobraté aj v tejto online knihe. Z hľadiska odborných informácií online kniha Označovanie potravín v EÚ obsahuje i judikatúru z oblasti potravinového práva a taktiež vykonávacie nariadenia k nariadeniu o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Každý subjekt, ktorý je výrobcom by odborné informácie obsiahnuté v tejto online knihe mal ovládať a riadiť sa nimi.

V online knihe okrem odborne spracovaných článkov nájdete i právne predpisy z oblasti označovania potravín, ktoré sú denne aktualizované. 

Súčasťou predplatného online knihy je i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe. K online knihe je i 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti potravinárstva, a taktiež súvisiacich právnych predpisov. 

S pozdravom


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

(PDF je možné stiahnuť po prihlásení)

Čo nájdete v online knihe?

NARIADENIE O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NARIADENIU O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM   

DOKUMENTY MENIACE A OPRAVUJÚCE TEXT NARIADENIA č. 1169/2011 

SÚVISIACA JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA K NARIADENIU O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM   

VYKONÁVACIE NARIADENIA K NARIADENIU O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM

OZNÁMENIA EURÓPSKEJ KOMISIE K NARIADENIU O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM

 

Čo získate s online knihou?

  • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti potravinárstva,
  • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v Slovenskej republike (napr. Zákonník práce, zákon o ko­lektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Publikuje odborné a vedecké články a knihy v oblasti pracovného práva (napr. pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, vyslanie, apod./ a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy. Je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.


Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM 

Pôsobí v advokátskej kancelárii Motúzová & Lacko, Bratislava, a taktiež ako vysokoškolský profesor na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde sa okrem iného podieľa na výučbe predmetu Potravinové právo.

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers - (webinár v angličtine)

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 30.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV