dnes je 8.2.2023

OTÁZKY A ODPOVEDEGarancia

12.12.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách pre spotrebiteľovGarancia

12.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 26 - Krajina pôvodu alebo miesto pôvoduArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 10 - Dodatočné povinné údaje pre osobitné druhy alebo kategórie potravínArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

PRÍLOHA VII - UVÁDZANIE A OZNAČOVANIE ZLOŽIEKArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

PRÍLOHA XIII - REFERENČNÉ PRÍJMYArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Vec Organisation juive européenne a Vignoble Psagot - Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. novembra 2019, C 363/18Archív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 21 - Označovanie určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosťArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 38 - Vnútroštátne opatreniaArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

PRÍLOHA II - LÁTKY ALEBO VÝROBKY SPÔSOBUJÚCE ALERGIE ALEBO NEZNÁŠANLIVOSŤArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Vec Neptune Distribution - Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. decembra 2015, C-157/14Archív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 16 - Vynechanie určitých povinných údajovArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

PRÍLOHA IV - VYMEDZENIE STREDNEJ VÝŠKY PÍSMAArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

PRÍLOHA VIII - UVÁDZANIE MNOŽSTVA ZLOŽIEKArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 17 - Názov potravinyArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 43 - Dobrovoľné uvádzanie referenčných príjmov pre osobitné skupiny obyvateľstvaArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 11 - Hmotnosť a rozmeryArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Vec Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main - Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. septembra 2019, C-686/17Archív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 5 - Konzultácia s Európskym úradom pre bezpečnosť potravínArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

PRÍLOHA I - OSOBITNÉ VYMEDZENIE POJMOVArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 2 - Vymedzenie pojmovArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 29 - Vzťah s inými právnymi predpismiArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 45 - Oznamovací postupArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 41 - Alkoholické nápojeArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 54 - Prechodné opatreniaArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

PRÍLOHA XI - DRUHY MÄSA, PRE KTORÉ JE UVEDENIE KRAJINY PÔVODU ALEBO MIESTA PÔVODU POVINNÉArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 47 - Prechodné obdobie pre vykonávacie opatrenia alebo delegované akty a dátum ich uplatňovaniaArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 34 - PrezentáciaArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 7 - Čestné informačné postupyArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

SÚVISIACA JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA K NARIADENIU O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOMArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

DODATOČNÉ INFORMÁCIEArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 8 - ZodpovednosťArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

ODDIEL 1 - Obsah a prezentáciaArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 44 - Vnútroštátne opatrenia pre nebalené potravinyArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Článok 20 - Vynechanie zložiek potravín zo zoznamu zložiekArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

ODDIEL 3 - Výživové údajeArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

NARIADENIE O POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOMArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

Vec Bablok a i. - Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2011, C-442/09Archív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ

KONTEXT NÁVRHUArchív

1.3.2022, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Označovanie potravín v EÚ